Formula Hybrid 2018 * Spanish GP * Hotlap + setup [1:17:895]